Tehnični pregledi vozil so po zakonu obvezni za vsa vozila v cestnem prometu

V preteklosti je veljalo, da so bili tehnični pregledi obvezni vsako leto enako za vsa vozila. V zadnjih letih, odkar velja nov zakon o cestnem prometu, pa je prišlo na tem področju do precejšnjih sprememb. Sedaj velja zakon, po katerem so tehnični pregledi obvezni enkrat na leto za vozila, ki so starejša od osmih let. Za nova vozila pa prva štiri leta od prve registracije tehnični pregledi niso potrebni. Šele po štirih letih je potreben prvi tehnični pregled, ki ga je potrebno obnavljati vsaki dve leti do osmega leta starosti avtomobila. Za vozila, ki so namenjena učenju vožnje, pa so tehnični pregledi obvezni vsakih šest mesecev.

Tehnični pregledi vozil so praviloma zelo strogi, saj morajo vozila izpolnjevati vsa predpisana merila. Priporočljivo je, da preden peljete vaš avtomobil na tehnični pregled, opravite redni servisni pregled, kjer bodo pregledali vse ključne točke vašega avtomobila ter jih tudi odpravili. V primeru, da vozilo ne izpolnjuje vseh predpisanih tehničnih zahtev, tehničnega pregleda ne boste opravili, dokler ne boste odpravili pomanjkljivosti. Še posebej veliko pozornost na tehničnem pregledu posvečajo stanju zavor in stanju pnevmatik. Pri tem ne tolerirajo niti najmanjših odstopanj od predpisanih standardov. Pri zadnjem tehničnem pregledu sem tudi sam imel težave, ker je bil profil pnevmatik mojega avtomobila na meji dovoljenega.

Mehanik, ki je opravljal tehnični pregled, mi je sicer podpisal potrdilo o tehnični brezhibnosti avtomobila z opombo, da moram zamenjati gume najkasneje v enem letu. Opozoril me je, da gre predvsem za mojo varnost ter varnost drugih v cestnem prometu. Po opravljenem tehničnem pregledu sem še v istem tednu poskrbel za montažo novih pnevmatik. Odločil sem se za nakup celoletnih pnevmatik, ki so primerne za vožnjo skozi celo leto. Tako sem prihranil precej stroškov, ki bi jih imel z menjavo zimskih in letnih pnevmatik.