Kdo je psihiater?

Psihiater je končal študij medicine, pridobil naziv doktor medicine in potem opravil še specializacijo iz psihiatrije. Psihiater je torej strokovnjak, ki deluje na področju psihiatrije, vede, ki se ukvarja s proučevanjem in zdravljenjem duševnih motenj. Psihiater se po opravljeni specializaciji lahko zaposli v bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lahko pa se odloči tudi za zasebno prakso in odpre svojo psihiatrično ordinacijo. Področja, s katerimi se psihiater ukvarja, so predvsem organske duševne motnje, vedenjski sindromi, psihološkimi in vedenjskimi dejavniki, stresnimi motnjami, motnjami osebnosti ter različnimi motnjami čustvovanja. Psihiater za zdravljenje uporablja zdravila in tehnike psihološkega svetovanja. Psihiater brez ustreznega izobraževanja na področju psihoterapije ne more samostojno izvajati psihoterapevtskega zdravljenja. Poklicu psihiatra je zelo blizu poklic kliničnega psihologa. Oba se namreč trudita zdraviti, torej omiliti ali odpraviti duševne motnje. Glavna razlika, ki kliničnega psihologa loči od psihiatra, je v njuni izobrazbi. Kot smo že povedali, je psihiater zaključil medicinsko fakulteto in opravil specializacijo iz psihiatrije, klinični psiholog pa je zaključil študij psihologije in opravil specializacijo iz klinične psihologije.